Expertises

Tot onze opdrachtgevers behoren industriële bedrijven, KMO’s, particulieren, Rechtbanken, het parket & overheden. We zijn actief in heel België. Op verzoek bieden wij onze diensten ook internationaal aan.

  • Privé expert

Expertise-opdrachten voor industriële bedrijven, KMO’s en particulieren.

  • Gerechtsexpert

Opgenomen in Nationaal register van de Gerechtsdeskundigen van FOD Justitie

  • Erkend bemiddelaar

Erkend door FOD Justitie als bemiddelaar in Burgelijke en Handelszaken

  • Beëdigd expert

FOD Binnenlandse zaken | Vlaamse Overheid | Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur | Dienst Rampenfonds

  • Verzekeringsadvies

Vrijblijvende doorlichting, risk management en verzekeringstechnisch advies voor KMO, industrie en luchtvaart

  • Domeinen en specialisaties

Economie, fiscaliteit, financiën, boekhouden,bedrijfsrevisoraat

Bankwezen | Exploitatieverlies onderneming | Schatting verzekeringsportefeuille | Verzekeringen – algemeen  | Verzekeringen – schatting van te verzekeren goederen | Voorlopig beheer

Landbouw, tuinbouw, bosbouw, voeding

Pesticiden | schade door sproeien | Jacht | schade wild | tuin & landschapsaanleg | veeteelt | aardappelen | eieren | landbouwgewassen | melkproducten | vleeswaren | voedselveiligheid controle

 Ontroerend goed

Afpalingen/erfdienstbaarheden/rooilijnen | Huur | Staat van bevinding | Vastgoedbeheer | Vruchtgebruik/ Naakte eigendom/ Pacht/ Opstal

Transport & Logistiek

Binnenscheepvaart – Pleziervaart | Binnenscheepvaart – commercieel | Drones | Expertise – voertuig andere | landbouwvoertuigen | landingsschade | luchtvaart – helicopters | luchtvaart – ongevallen | luchtvaart – vliegtuigen | Ongevallen tussen voertuig en hindernis | opslag en bewaring | Scheepvaart – algemeen | Scheepvaart – ongevallen | Signalisaties en werfsignalisaties | Stuwen goederen in luik of dek | transport – laden & lossen | transport – wegvervoer | Uitzonderlijke verkeersongevallen | Verkeer – andere verkeersongevallen | Verkeer – ongevallen met vrachtwagens(s) >7,5T | Voertuigen – schade |Voertuigen-analyse tachograaf | wegtransport | Zeevaart – commercieel | Zeevaart – pleziervaart

Recreatie

Eetgelegenheden | catering | hotelwezen

Bouw

Algemeen exclusief stabiliteit | Behangwerken | Bouwtechnieken | Brandalarm en brandveiligheid | Dakwerken – algemeen | Decoratiewerken | Grondwerken | Houtconstructies | Kachels, ovens, schoorstenen en open haarden | Keukeninstallaties | Landbouwbedrijfsgebouwen Prefab(hout, beton, metaal) | Renovatiewerken | Ruwbouw – beton – metselwerken | Sanitair, loodgieterij en zwembaden | Schade gebouwen externe oorzaak | Schilder- en decoratiewerken | Schrijnwerkerij binnen en buiten – glaswerken | Vloeren en bevloeringswerken | Waterdichtheid en vochtschade | Waterschade | Winkelinrichtingen | Zwembaden – waterzuiveringen

Brand – explosie

Brandschade | Brandveiligheid en preventie | Explosie – industrieel | Explosie – machines, voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen | Explosie – oven | Explosie – silos | Explosie – stof, elektrostatisch

Industrie – machines – techniek

Installaties – alternatieve energieën | Kranen | Kwaliteitsborging en- controle | Leidingen – pijpleidingen | Leidingen | Machines | Transportsystemen | Verdeelautomaten(drank, maaltijden…) | Verpakkingsindustrie | Voedingsindustrie | Werktuigen | Windmolen – algemeen

Milieu

Afval – verwerking | Arbeidsmilieu | Natuurbehoud | Waters en bossen

Dieren

Jacht

Intellectuele eigendom(incl beslag inzake namaak)

Rechtsbijstand

Openbare werken – infrastructuur

Luchthavens – vliegvelden